svertekampanjer

Hold kjeft ellers anmelder jeg deg

I bloggen om «Cyberstalking – organiserte angrep på ytringsfriheten» ble det fremstilt spørsmål om hvor langt enkelte sekulære humanister, skeptikere,militante ateister og helsepersonell tilknyttet disse var villige til å gå for å kneble folks rett til å ytre seg. Og hvilke metoder de benytter seg av. Som skyld ved assosiasjon/guilt by assosiation, løgner, svertekampanjer og personforfølgelse.

Et spesifikt eksempel er nevnt her, hvor Anti Rasistisk senter (ARS) brukes som sannhetskilde der vi dokumenterer løgner.

Lørdag 1 feb 14  kunne man lese denne artikkelen i «Klassekampen«. «Et nettverk av debattanter får offentlig støtte til å drive ideologisk krigføring mot ekstremister på nettet.»

Dette nettverket koordinert av Human Etisk Forbund (HEF) vil ha økonomisk bistand for å kneble meningsmotstandere. Nettverket er ledet av den tidligere terrordømte/generalsekretær i Human-Etisk forbund, Lars Gule og advokat Liv Torill Evenrud. Hvilke navngitte personer som skal delta i dette prosjektet vises det ikke til. Noe en kan se på som bekymringsfullt når en ser hvilke metoder disse menneskene har brukt tidligere for å kneble og marginalisere meningsmotstandere.

At en tidligere terrordømt person som selv ikke har folkeskikk på nett, leder et nettverk mot netthat via det som betegnes som krig, er i seg selv interessant.

En av de som virkelig har lyst til å delta i  krigen mot hat, er aktiv HEF- og Skepsismedlem, Vivi Mona Nyborg. En av de mer ytterliggående fotsoldatene i denne sekteriske samrøra. Skjermdump er hentet fra hetsegruppen til Havforsker Øivind Bergh der hans kroniske munndiarè får fritt spillerom.
vivi-evenrud

Denne damen benytter seg av anmeldelser for å ramme meningsmotstandere. Både til arbeidsgivere og barnevern, noe vi dokumenterte i «Cyberstalking – organiserte angrep på ytringsfriheten» der du kan  lese om hvordan Vivi Mona Nyborg anmeldte en jordmor , en sak som ble avsluttet av jordmorens arbeidsgiver slik : – jeg trodde saken var alvorligere enn den var, etter det jeg ble informert om den – men der er ingen avvik.» Saken avsluttet.
Likeledes hvordan hun anmeldte en mor til barnevernet, en sak som ble avsluttet slik :I brev fra barnevernet av xxxxx.2012 sies det at bekymringsmeldingen er henlagt. Saken avsluttet.

Havforsker Øivind Bergh er støttespiller av og medspiller med Vivi Mona Nyborg. Disse to er del av en liten gruppe ekstreme skeptikere som ikke skyr mange midler for å ramme de som ikke er enig med dem. Her kan en lese hvordan Vivi Mona Nyborg skryter av sin egen innsats med anmeldelsene hun har som hobby.

Vivi-bergh
Vi kan jo tilføye at Liv Torill Evenrud også representerer Bergh privat i diverse rettsaker han er involvert i, som seg hør og bør en notorisk cyberstalker.

I begge de ovennevnte saker kunne utfallet ha blitt alvorlig for de som ble forsøkt rammet, slik  hensikten selvsagt var.

Er ARS/HEF/Skepsis tjent med løgnere?

I bloggen om «Cyberstalking – organiserte angrep på ytringsfriheten» ble det fremstilt spørsmål om hvor langt enkelte sekulære humanister, skeptikere,militante ateister og helsepersonell tilknyttet disse var villige til å gå for å kneble folks rett til å ytre seg. Og hvilke metoder de benytter seg av. Som skyld ved assosiasjon/guilt by assosiation, løgner, svertekampanjer og personforfølgelse.

Vi tar for oss èn av metodene som benyttes, svertekampanjer mot utvalgte mennesker de anser som trusler. For å forsterke sine meninger benytter de seg ofte av godt etablerte organisasjoner som skal underbygge at det de sier er sant. Ofte vil nok mange mennesker ta dette for god fisk, fordi man kan lyve på seg seriøse organisasjoner som dokumentasjon.

La oss ta en titt på hva Anti- Rasistisk Senter(ARS) blir benyttet til. En statstøttet organisasjon, og for enkelte skeptikere en god kilde på hva de sier er sant.
Antirasistisk Senter

http://www.antirasistisk-senter.no/index.php?cat=98689
Det blir gjengitt her med tillatelse, fra en privat melding(PM) i Facebook mellom Geir Hongrø og en person NN. Fra januar 2013.

Geir Hongrø
Hun heter Unni Anita Iversen. Hun driver og samarbeider nært med Ronny Alte, som var leder i Norwegian Defence League, har masse nazister som venner og idag er aktiv i SIAN.
Jeg har ikke så mange skjermdumper av henne, men de som virkelig har oversikten – Antirasistisk Senter og liknende – har massevis.

NN
Send meg det du har.

NN
Jeg aner ikke hvem Ronny Alte er, men har denne Unni ytret noe raistisk på den siden du kaller lyskidlen?

Geir Hongrø
Nei. Men so fucking what? Hun har gjort det masse andre steder.

NN
Så med andre ord har ikke denne Unni ytret seg rasistisk på den alternativ medisinske siden, men i følge deg har hun gjort det andre steder? Kan du på bakgrunn av dette stille den du mener er admin til ansvar for ting som ikke er ytret på det forumet?
og derav spre rykter om at en side har konblinger til SIAN basert på at ett medlem aldri har ytret seg rasistisk på det forumet?

Geir Hongrø
Dette handler om hvem man menger seg med og samarbeider med.
Som sagt: Les de bloggene jeg har linket deg til, jeg gidder ikke personlig å dokumentere noe som allerede er dokumentert.

NN
Vet du at du kan stilles juridisk til ansvar for å spre rykter om at folk er noe så alvorlig som rasister basert på falske rykter?

Geir Hongrø
Haha! Jeg er blitt anmeldt av ordentlige rasister flere ganger, for å kalle dem rasister, og det blir henlagt hver gang.

NN
Dersom du har vært anmeldt av ekte rasister er dette en sak, dersom du anmeldes av folk som aldri har ytret seg rasistisk er dette en helt annen sak. du bør som alle andre ha belegg for dine påstander.

Geir Hongrø
Men at Unni Anita Iversen menger seg med vaskeekte rasister er og blir faktum.

Geir Hongrø
Jeg kan i hvert fall love deg at de som driver Lyskilden vet utmerket godt hva Unni holder på med. Og det synes de er helt greit, ettersom hun har lært masse metoder for å stoppe kjeften på brysomme skeptikere med gode argumenter.

NN
Dersom ikke denne Unni har ytrert seg rasistisk på den siden, hvordan kan du anta at noen vet hva hun sier på andre sider de ikke er medlem av. Og jeg har ennå ikke sett de skjemdumpene du fortalte at du hadde.

Geir Hongrø
Jeg har dem ikke, men andre har dem.

Geir Hongrø har ikke altså ikke dokumentasjon på hva han fremlegger, «andre» har, deriblant Antirasistisk senter som han viser til. ARS blir brukt som troverdighets kilde.

La oss se hva Anti Rasistisk Senter har å si til Geir Hongrø`s påstander.

Sendt: 23. januar 2014 13:55
Til: Rune Berglund Steen
Kopi: unni
Emne: ARS / Skjermdumper

Til
Anti Rasistisk Senter
v/ Rune Berglund Steen.

Hei.
Jeg fikk for en stund siden opplysninger om at ARS har drevet en systematisk forfølgelse av meg på nett, spesielt fb. Ifølge opplysninger jeg har fått skal ARS ha en mengde skjermdumper av meg, som også er lagret. Videre sier denne personen at hvem som helst kan henvende seg til ARS for å få skjermdumper av meg o.l

Stemmer de opplysningene jeg har fått ?

Svar utbes raskt.

Mvh
Unni Anita Iversen

og her er svaret som ble gitt.

From: rbs@antirasistisk-senter.no
To: unni
CC: mss@antirasistisk-senter.no
Subject: SV: ARS / Skjermdumper
Date: Thu, 23 Jan 2014 19:49:34 +0000

Hei,

Nei, dette stemmer ikke. Nå ser vi ikke at vi har noen plikt til å opplyse om dette, men i et forsøk på å gjøre dette enkelt, så kan vi konstatere at dette er feil på alle punkter. Vi har ikke fulgt systematisk med på deg og vi har heller ikke lagret en mengde skjermdumper som berører deg. Hva vi lagrer av slike ting er generelt begrenset, og hva enn vi har av informasjon om ulike miljøer er heller ikke noe hvem som helst kan få – langt fra.

Håper dette var oppklarende.

Mvh Rune Berglund Steen,
Antirasistisk Senter
Anti Rasistisk Senter tilbakeviser påstandene Geir Hongrø har kommet med i svertekampanjen mot Iversen. » Feil på alle punkter»

Under denne kronikken i VG skriver Antirasistisk Senter
http://www.vg.no/nyheter/meninger/artikkel.php?artid=10122220

Geir Hongrø kommer med flere kommentarer, blant annet denne :
hongrø-breivik
Spørsmålet blir om ARS/HEF/Skepsis er tjent med mennesker som Geir Hongrø? En løgnespreder og en som ikke evner å holde seg til fakta. En person som skyver ansvaret over på organisasjoner for selv å gå fri.