humanetisk forbund

Er ARS/HEF/Skepsis tjent med løgnere?

I bloggen om «Cyberstalking – organiserte angrep på ytringsfriheten» ble det fremstilt spørsmål om hvor langt enkelte sekulære humanister, skeptikere,militante ateister og helsepersonell tilknyttet disse var villige til å gå for å kneble folks rett til å ytre seg. Og hvilke metoder de benytter seg av. Som skyld ved assosiasjon/guilt by assosiation, løgner, svertekampanjer og personforfølgelse.

Vi tar for oss èn av metodene som benyttes, svertekampanjer mot utvalgte mennesker de anser som trusler. For å forsterke sine meninger benytter de seg ofte av godt etablerte organisasjoner som skal underbygge at det de sier er sant. Ofte vil nok mange mennesker ta dette for god fisk, fordi man kan lyve på seg seriøse organisasjoner som dokumentasjon.

La oss ta en titt på hva Anti- Rasistisk Senter(ARS) blir benyttet til. En statstøttet organisasjon, og for enkelte skeptikere en god kilde på hva de sier er sant.
Antirasistisk Senter

http://www.antirasistisk-senter.no/index.php?cat=98689
Det blir gjengitt her med tillatelse, fra en privat melding(PM) i Facebook mellom Geir Hongrø og en person NN. Fra januar 2013.

Geir Hongrø
Hun heter Unni Anita Iversen. Hun driver og samarbeider nært med Ronny Alte, som var leder i Norwegian Defence League, har masse nazister som venner og idag er aktiv i SIAN.
Jeg har ikke så mange skjermdumper av henne, men de som virkelig har oversikten – Antirasistisk Senter og liknende – har massevis.

NN
Send meg det du har.

NN
Jeg aner ikke hvem Ronny Alte er, men har denne Unni ytret noe raistisk på den siden du kaller lyskidlen?

Geir Hongrø
Nei. Men so fucking what? Hun har gjort det masse andre steder.

NN
Så med andre ord har ikke denne Unni ytret seg rasistisk på den alternativ medisinske siden, men i følge deg har hun gjort det andre steder? Kan du på bakgrunn av dette stille den du mener er admin til ansvar for ting som ikke er ytret på det forumet?
og derav spre rykter om at en side har konblinger til SIAN basert på at ett medlem aldri har ytret seg rasistisk på det forumet?

Geir Hongrø
Dette handler om hvem man menger seg med og samarbeider med.
Som sagt: Les de bloggene jeg har linket deg til, jeg gidder ikke personlig å dokumentere noe som allerede er dokumentert.

NN
Vet du at du kan stilles juridisk til ansvar for å spre rykter om at folk er noe så alvorlig som rasister basert på falske rykter?

Geir Hongrø
Haha! Jeg er blitt anmeldt av ordentlige rasister flere ganger, for å kalle dem rasister, og det blir henlagt hver gang.

NN
Dersom du har vært anmeldt av ekte rasister er dette en sak, dersom du anmeldes av folk som aldri har ytret seg rasistisk er dette en helt annen sak. du bør som alle andre ha belegg for dine påstander.

Geir Hongrø
Men at Unni Anita Iversen menger seg med vaskeekte rasister er og blir faktum.

Geir Hongrø
Jeg kan i hvert fall love deg at de som driver Lyskilden vet utmerket godt hva Unni holder på med. Og det synes de er helt greit, ettersom hun har lært masse metoder for å stoppe kjeften på brysomme skeptikere med gode argumenter.

NN
Dersom ikke denne Unni har ytrert seg rasistisk på den siden, hvordan kan du anta at noen vet hva hun sier på andre sider de ikke er medlem av. Og jeg har ennå ikke sett de skjemdumpene du fortalte at du hadde.

Geir Hongrø
Jeg har dem ikke, men andre har dem.

Geir Hongrø har ikke altså ikke dokumentasjon på hva han fremlegger, «andre» har, deriblant Antirasistisk senter som han viser til. ARS blir brukt som troverdighets kilde.

La oss se hva Anti Rasistisk Senter har å si til Geir Hongrø`s påstander.

Sendt: 23. januar 2014 13:55
Til: Rune Berglund Steen
Kopi: unni
Emne: ARS / Skjermdumper

Til
Anti Rasistisk Senter
v/ Rune Berglund Steen.

Hei.
Jeg fikk for en stund siden opplysninger om at ARS har drevet en systematisk forfølgelse av meg på nett, spesielt fb. Ifølge opplysninger jeg har fått skal ARS ha en mengde skjermdumper av meg, som også er lagret. Videre sier denne personen at hvem som helst kan henvende seg til ARS for å få skjermdumper av meg o.l

Stemmer de opplysningene jeg har fått ?

Svar utbes raskt.

Mvh
Unni Anita Iversen

og her er svaret som ble gitt.

From: rbs@antirasistisk-senter.no
To: unni
CC: mss@antirasistisk-senter.no
Subject: SV: ARS / Skjermdumper
Date: Thu, 23 Jan 2014 19:49:34 +0000

Hei,

Nei, dette stemmer ikke. Nå ser vi ikke at vi har noen plikt til å opplyse om dette, men i et forsøk på å gjøre dette enkelt, så kan vi konstatere at dette er feil på alle punkter. Vi har ikke fulgt systematisk med på deg og vi har heller ikke lagret en mengde skjermdumper som berører deg. Hva vi lagrer av slike ting er generelt begrenset, og hva enn vi har av informasjon om ulike miljøer er heller ikke noe hvem som helst kan få – langt fra.

Håper dette var oppklarende.

Mvh Rune Berglund Steen,
Antirasistisk Senter
Anti Rasistisk Senter tilbakeviser påstandene Geir Hongrø har kommet med i svertekampanjen mot Iversen. » Feil på alle punkter»

Under denne kronikken i VG skriver Antirasistisk Senter
http://www.vg.no/nyheter/meninger/artikkel.php?artid=10122220

Geir Hongrø kommer med flere kommentarer, blant annet denne :
hongrø-breivik
Spørsmålet blir om ARS/HEF/Skepsis er tjent med mennesker som Geir Hongrø? En løgnespreder og en som ikke evner å holde seg til fakta. En person som skyver ansvaret over på organisasjoner for selv å gå fri.

Cyberstalking – organiserte angrep på ytringsfriheten

Hvor langt er sekulære humanister, skeptikere , militante ateister og helsepersonell tilknyttet disse, villige til å gå for å kneble folks rett til å ytre seg? Hva slags metoder bruker de i sine forsøk på  å skremme folk til taushet og fremme sitt eget livssyn?  Hvor og hvordan opererer de?

Bloggen skal se nærmere på og gi faktiske eksempler på metoder som blir brukt i forsøk på å begrense folks ytringsfrihet , i den hensikt å undertrykke fri flyt av informasjon,  andre livssyn og idealer.

Cyberstalking
«Cyberstalking er en neologisme som betegner bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler for å stalke en person.

Cyberstalking kan innebære fremsetting av falske beskyldninger, overvåkning, innsamling av informasjon, identitetstyveri, angrep på datautstyr og andre typer oppførsel som er egnet til å plage eller skape frykt hos offeret.
Stalkere bruker ofte søkemotorer og onlinefora, chattekanaler og nettsamfunn som MySpace, Facebook, Friendster og Wikipedia for å trakassere offeret.» Wikipedia.
I tillegg er de å finne i blogger, forum, nettavisdebatter, Youtube, Twitter med mer.
I den engelske Wikipedia om Cyberstalking står det:
«Stalking is a form of mental assault, in which the perpetrator repeatedly, unwantedly, and disruptively breaks into the life-world of the victim, with whom he has no relationship (or no longer has), with motives that are directly or indirectly traceable to the affective sphere. Moreover, the separated acts that make up the intrusion cannot by themselves cause the mental abuse, but do taken together (cumulative effect).»

«When identifying cyberstalking «in the field,» and particularly when considering whether to report it to any kind of legal authority, the following features or combination of features can be considered to characterize a true stalking situation: malice, premeditation, repetition, distress, obsession, vendetta, no legitimate purpose, personally directed, disregarded warnings to stop, harassment, and threats.»
Stalking er psykisk angrep/terror på en person eller gruppe personer noen ønsker å plage/skremme/kontrollere/hevne seg på.

(mer…)

Gunnar Tjomlid, bare veldig glemsk?

Gunnar Tjomlid er som vi alle vet opptatt av å kalle folk løgnere, dette er en av hobbeyene hans på blogg «tjomlid». Ved siden av å forsvare pedofili med lugubre studier som konkluderer med at barn ikke tar skade av å bli utsatt for dette, kjenner vi til overskrifter som:

Kjetil Dreyer: En profittmotivert løgner
http://tjomlid.com/?p=5999

En lurenDreyer møter seg selv i døren
http://tjomlid.com/?p=6073

Snåsamannen – en koselig løgner lyver igjen
http://tjomlid.com/?p=4861

Googler man Tjomlid og løgner, får man ca 3300 treff, «Telenor juger», «Kripos juger», «Snåsamannen juger», «Kjetil Dreyer juger», det er «koselige løgner», «farlige løgner», «profittmotiverte løgner» «kostbare løgner»-og-gud-vet-hva-slags-løgner. Det synes å ha gått til hodet på Tjomlid. Det ble fristende å finne ut om denne fyren hadde rent mel i posen selv.

Panelet brukte under 5 min på å avsløre den første løgnen Tjomlid selv framsetter. Den befant seg i Tjomlids blogg om «Dreyers løgner».

«Jeg har aldri hørt om «Fabian Society» før, ei heller er jeg kommunist, og på toppen av det hele er jeg ikke en gang med i noe «skepsisnettverk» ettersom jeg blogger 100% på eget initiativ og uten føringer fra noen som helst andre individer eller grupperinger.»

http://tjomlid.com/?p=6435

En kjapp sjekk på skepsisbloggen avslørte at Gunnar Tjomlid er styremedlem i skepsisforeningen (2011). Den samme foreningen han benektet å ha noen forbindelse til.

«Øvrige styremedlemmer:
Gunnar Tjomlid (vår webmaster, Saltklypa, skribent i Fri tanke og vinner av fjorårets Tordenblogg)
Kristin Carlsson (astronomi, Skepsis sosiale medier, Saltklypa)
Alvin Brattli (fysikk/astrofysikk, forummoderator)
Asbjørn Dyrendal (religionshistorie, offisielt gretten gammel gubbe, redaktør etc. en stund til)
Kjetil Hope (Litteraturvitenskap, redaktør på snarlig ny Skepsisbok)
Pernille Nylehn (Lege, allmenmedisin, medblogger her, skribent i bl.a. Stavanger Aftenblad.)»

http://skepsis.no/blog/?p=5624http%3A%2F%2Fskepsis.no%2Fblog%2F%3Fp%3D5624

Er Tjomlid en løgner eller bare veldig glemsk? 🙂