Systematisk evaluering av aksjonen «Ingen liker å bli lurt»

Bakgrunn
Ingen liker å bli lurt” er en kampanje mot klarsynte, alternativmedisinere, krystallhealere og andre som utnytter folks tvil, sorg og håp med grunnløse påstander.

Den drives av Human Etisk forbund (HEF), og har som mål å fremme kritisk tenkning. Etter deres styremøte 29.5.11 kom de med denne uttalelsen:

«Human-Etisk Forbund er bekymret over veksten i alternativbransjen. Gjennom aksjonen ”Ingen liker å bli lurt” har vi satt søkelyset på alternative behandlingsformer. Disse er preget av mangel på dokumentert effekt og det er mange aktører uten relevante kvalifikasjoner.

Vi mener at mange representanter fra alternativbransjen, uten vitenskapelig dokumentasjon for påstandene de kommer med, utnytter sårbare mennesker økonomisk og følelsesmessig. Grunnløse løfter om helbredelse, basert på kostbar alternativ behandling, tilbys mennesker med livstruende og langt framskredne sykdommer, som for eksempel kreft. Human-Etisk Forbund mener dette er kritikkverdig. En annen negativ konsekvens av ”alternativ” tankegang, er at den kollektive beskyttelsen mot sykdommer som for eksempel meslinger og polio svekkes, på grunn av alternativbevegelsens irrasjonelle frykt for vaksiner.

Mange alternative behandlere bryter, bevisst eller ubevisst, med grunnleggende rasjonelle prinsipper for hvordan man skaffer seg troverdig kunnskap. Ulike aktører på dette markedet har ofte forutinntatte oppfatninger om virkeligheten og velger å tro på det som støtter opp under deres oppfatninger. Den alternative bevegelsen preges også av en grunnleggende mangel på vilje eller evne til å vurdere egne metoder og praksis i et kritisk lys.

Humanismens virkelighetsforståelse, etikk og menneskesyn er basert på fornuft og erfaring, rasjonell og kritisk tenkning, empati og medmenneskelighet. Det betyr at vi skal forholde oss til vitenskapelig dokumenterte metoder som grunnlag for vår viten og praksis. Humanismens viktigste fundament er viljen til å endre oppfatning når ny kunnskap krever det. Det som er betegnende for deler av den stadig voksende alternativbransjen er at den bryter med mange av disse prinsippene. Ingen liker å bli lurt!
Vedtatt av Human-Etisk Forbunds landsmøte 29.5.11Strategi

Infiltered Perception (IP), har utført en systematisk gjennomgang av aksjonen og dens viktigste plattform for medlemmene/aksjonsledelsen, deres Facebook side, for å se hva som er fremmet av kritisk tenkning og dokumentasjon mot alternativ bransjen.

Utvalgs kriterier
Vi søkte HEFs facebook side fra 1 April -30 November, hvor  så dette ble ment å bli systematisert under kategoriene  fagfellevurderte studier (Peer review )på farlighet av alternativ medisin,  og artikler relatert til kritisk tenkning .

Da vi etter en rask gjennomgang så dette var umulig, måtte vi lage nye søkekriterier.

IP valgte så å gå igjennom alle utlagte artikler i denne perioden fra aksjonsledelsen og deres støttespillere på siden. Denne gjennomgangen inkluderer ikke innlegg fra motstandere av aksjonen. Dette grunnet stor fare for skjevheter, da vi så flere ganger meldinger fra aksjonsledelsen som fortalte de skjulte linker til motstandere, noe som ble bekreftet flere steder i kommentarfeltet av motstandere og aksjonsledelse.

Det ble søkt i disse kategorier.
Peer review- avisartikler-anekdoter-you tube video-science bloggs-alternative helsesider eller blogg- personlige kommentarer som link uten kildehenvisning-linker uten sammenheng til aksjonen og en gruppe vi så oss forbauset på at vi måtte legge til, snåsamannen.

Resultat
Det var 1103 linker lagt ut i denne perioden.
Det var en overveldende del (287)linker lagt ut som kommentarer uten kildehenvisning. Disse hadde ofte en form som quotes fra kjente vitenskapsmenn-latterliggjøring av alternativ medisin og åndelighet- og personlig mening om alternativ behandling/åndelighet.

Det var en stor andel avisartikler(266), hovedsakelig fra VG og Dagbladet, og disse spant over et vidt spekter fra 15 relatert til spøkelser -12 om Martha Louise-9 om dommedag-og mange anekdotiske.
Vi fant 141 linker til diverse  blogger hvor enkelte  av skribentene ble brukt flere ganger.
134 linker hadde ingen som helst relasjon til aksjonen, de var alt fra «død på grunn av kristen bønn» til «bigfoot», pyramidespill og farligheten av snus.
60 linker var til alternative helsesider og blogger-18 linker som var komedie om alternative behandlingsformer- 14 linker om konspirasjoner hvor inneholdet spant fra nibiru til UFO eller kornsirkler.
116 linker var til you tube hvor man som oftest igjen fant videoer uten vitenskapelig eller kritisk tanke bak
Vi fant kun 4 linker til Peer review studier angående problemer ved alternativ medisin

Konklusjon
 Vi fant lite bevis for farlighet eller uvirksomme alternative behandlinger.
Av de 4 Peer review studier var en om colon cleansing, en om kostilskudd av vitamin e som ikke er holdbar, en om bønn, og en om farlighet generelt ved alternativ medisin. Den sistnevnte ble lagt ut to ganger under forskjellig link,og godtatt begge ganger av flere selv om de visste den var helt feil i alle ledd.
IP fant heller ingen bevis for økt kritisk tenkning ved å følge aksjonen
Bloggene som ble lagt ut hadde enormt mange skjevheter i form av selektiv utplukking av informasjon-anekdoter-ad hominem -stråmannsangrep og andre kognitive fallgruver.

Det var og påfallende hvor mye fra tabloidaviser uten kildedekning, som ble lagt ut.

IP ser derfor aksjonen som lite nyttig for folks helse, og den kan være en fare da det er store skjevheter i hva som velges å vise frem, enormt mye anekdotisk bevisføring, og undergraving av alternative behandlingsmåter som virker.
IP ser og aksjonen som en fare for kritisk tenkning da det er ikke relasjon ved formålet og utførelsen av aksjonen.
Store deler av linker til aviser-bloggere og fra aksjonsledelsen var preget av anekdoter i mye større grad en hva som her vises, og det skaper en motsetning til aksjonens formål som var kritisk tenkning.

Denne sammenblandingen av konspirasjonsteorier-folk som bruker ønskekvist-Martha Louises engleskole-homeopati- meditasjon-dommedagslinker-spøkelseshistorier-vaksinespørsmål- fotsoneterapi-massage-kosttilskudd-husrens-dyreterapi- kristen bønn-spåtelefoner-aromaterapi-ser vi på som en stor fare da dette undergraver de behandlingene som virker.
Aksjonen er en stor fare for vitenskapen og gir en illusjon om at dette er kritisk tenkning/vitenskap.
Det har heller ikke lykkes igjennom gjenntatte forespørsler å få svar på om HEF og aksjonen er sponset av legemiddelindustrien.
IP gjør oppmerksom på at søylen om «uten sammenheng til aksjonen» inneholder 65 bilder-12 linker om reklame for skepsis kvelder og 14 som var positive til alternative behandlingsformer.

5 kommentarer

  1. Mange takk for hyggelig respons:)

   VI kan le av dette da det er ganske komisk,men konklusjonen Infilteredperception kom til var faktisk værre en hva som her vises.

   Det var skjevheter i evalueringen som gikk i ILÅBL sin favør.
   Det var problemer som:Hva gjør vi når vi har sett link om kvistmannen 7 ganger, er det en anekdote, er det helt utenfor aksjonens retning, er det 7 anekdoter, er det en.
   Vi valgte å fjerne 6 slik at vi kunne konsentrere os om hvor mange forskjellige anekdoter de kom inn med, og den spesielle saken ble og lagt i gruppen «tabloid artikler».
   En annen vi ofte kom over er en side kalt «whatstheharm». Den ser vi ofte brukt på diverse skepsisblogger og i det miljøet refereres den til ofte.
   Det er en side utelukkende dedikert til anekdoter med en heller tynn bevisførsel.
   Dette virker da for infiltered perception å være selvmotsigende da det kommer tydelig frem på aksjonsiden til ILÅBL at det er ikke kritisk tenkning å benytte seg av det.

   Ellers var det med forbauselse vi så hvor mye stoff det var om snåsamann, kvistmann, anekdoter fra tabloider som «magnetgutten», med påfølgende forsøk av debunking i kommentarfeltet. Formen på debunking så vi som oftest i form av latterliggjørelse, og infiltered perception ser ikke det som en form av kritisk tenkning.

   Vi fant og flere eksempler på You-tube videoer-anekdotiske historier lagtr ut av ILÅBL selv.
   http://www.dagbladet.no/2011/07/09/nyheter/utenriks/magnetisk/17248795/

   Mvh infilteredperception

 1. Hvis alle alternative behandlingsformer skal kategoriseres i en sekkepost, skal det godt gjøres å finne én vitenskapelig metode som kan kartlegge positive og negative helseeffekter. Det finnes både seriøse og useriøse aktører i det alternative markedet og både dokumenterte og udokumenterte resultater/påstander. Det mest betenkelige ved aksjonen, er at HEF setter likhetstegn mellom alternativ og useriøs, for så enkel er ikke verden.

  1. @Fjellcoachen
   Det kan se ut som om HEF har som mål å stoppe alle former for alternativ behandling. Ergo er det en bevisst holdning å putte alle behandlere i samme sekk. Vil de klare å nå sitt mål?

   Vennlig hilsen
   infilteredperception

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s